Regeringen nobbar den ryska inbjudan, Expressen

Sverige tackar nej till en inbjudan från Ryssland om att diskutera ”praktiska åtgärder rörande säkerheten i Östersjöregionen”.

Det framgår av interna dokument i regeringskansliet som Expressen tagit del av.

”Sverige vill framhålla att denna typ av frågor bör behandlas i relevanta multilaterala fora där alla berörda parter deltar”, skriver regeringen i ett svar som lämnats till den ryska ambassaden.

Även den finska regeringen fick en sådan inbjudan – som omgående nobbades av utrikesminister Timo Soini.

– Den här typen av kontakter och förhandlingar måste hållas i större sammanhang. Jag tror inte att det är möjligt att det blir bilaterala möten mellan två länder i detta fall, men blir det ett bredare sammanhang så måste vi överväga det, konstaterade han…

”Sverige vill framhålla att denna typ av frågor bör behandlas i relevanta multilaterala fora där alla berörda parter deltar.”

Och vidare: ”Bilateral diplomatisk dialog med Ryssland, inklusive om den övergripande säkerhetspolitiska situationen i Europa, är fortsatt en viktig kanal för att framföra svenska ståndpunkter.”Läs artikel