Olof Kleberg: Risk för DN:s trovärdighet, Västerbottens-Kuriren

I den svenska diskussionen om synen på Ryssland finns det en krets av ”svenska apologeter för Putin”. De utgör ”Putins svenska brigad” eller åtminstone en ”stödbataljon” (alltså en form av femtekolonnare).

Oerhört alarmerande, eller hur? Särskilt som denna analys framförs av Dagens Nyheter, Sveriges största liberala tidning som deklarerar sig stå för ”en humanistisk upplysningstradition” och för tolerans och demokrati.

Främst bland dessa ”apologeter” (upphetsade religiösa agitatorer) framhävs Sven Hirdman, tidigare ambassadör i Moskva under tio år, och Hans Blix, tidigare liberal utrikesminister, chef för FN:s Irakinspektion fram till USA:s invasion 2003, en av vårt lands skickligaste utrikesanalytiker…

Saken blir än värre genom att tidningen på nyhetsplats har bestämt sig för att framhäva rysk upprustning och möjliga ryska hot men tona ner västlig upprustning. Reportern Mikael Holmström har välinformerade militärkällor som han flitigt utnyttjar. Problemet, menar jag, är att även bra källor kan vara ensidiga och att tidningens urval av nyheter blir så inriktat på ryskt hot. Läs artikel