Finland ser inga problem med gasledning trots baltisk oro, svenska.yle.fi

De baltiska länderna ser tydliga säkerhetspolitiska problem med det ryska gasledningsprojektet Nord Stream 2. De har svårt att få de andra nordiska länderna med på en kritisk ståndpunkt och Sipilä ser inga problem med projektet.

Den nya säkerhetssituationen i Östersjön är en stor utmaning intygar de nordiska och baltiska statsministrarna med en mun, men då det gäller det ryska gasledningsprojektet som ska löpa genom hela Östersjön är uttalandena olika…

Sverige och Danmark har sagt att de ser säkerhetspolitiska aspekter på problemet, men skickar bollen vidare till EU.

– Vi ser också att det finns en politisk dimension i den här frågan och därför har vi bett att EU-kommissionen ska ge sin ståndpunkt, säger Danmarks Lars Løkke Rasmussen. Läs artikel