Regeringen måste signera och Riksdagen måste ratificera FN:s kärnvapenförbud Nu! abfstockholm.se

DATUM 26/9
TID 14:00
ARRANGÖR ABF Stockholm och Sveriges Fredsråd
PLATS Sandlersalen 1 tr, ABF-huset, Sveavägen 41
55 stater har nu ratificerat FN:s konvention som förbjuder kärnvapen, vilket blev lag i FN-systemet i januari. Tyvärr hör Sverige inte till dessa fast Sverige var med om att lansera konventionen i FN och har en stark tradition av motstånd mot kärnvapen och tillit till FN. Flera opinionsundersökningar har visat att en stor majoritet vill att Sverige ansluter sig. Det är också klarlagt att FN-konventionen inte strider mot ickespridningsavtalet och det tillhörande Stockholmsinitiativet.

Medverkande
Föredrag av Rolf Ekéus f.d. ambassadör och freds- och antikärnvapenförespråkare.
Ingela Mårtensson f.d. liberal riksdagspolitiker och medlem i Kvinnor för Fred. Diskussion.

Musik: Xavier Castro och Jan Hammarlund.