Föregångskvinna och mentor

Lars-Gunnar Liljestrand

Med boken Elin i mitt liv (Carlson Bokförlag 2021) ger Thage G Peterson en intressant tillbakablick på sin uppväxt i Bergs socken i Småland.

Han växte upp under mycket knappa förhållanden på 30- och 40-talet och fick bilda sig genom korrespondenskurser och folkhögskolor.

Vid sidan av sådana studier kom bekantskapen och samtalen med Elin Wägner att forma hans livssyn.

Första mötet med Elin Wägner ägde rum 1939 då hon kom till hans föräldrahem i torpet i Berg för att få håret klippt av hans far.

Sedan blev det en regelbunden bekantskap där på bänken på kyrkogården i Berg.

Thage G Peterson, den tidigare försvarsministern och riksdagens förutvarande talman, har under de senaste 20 åren gjort sig känd som en kämpe  för fred och mot stormakternas krig. Särskilt har han engagerat sig mot Sverige deltagande i kriget i Afghanistan.

Hans personliga utveckling blir förståelig mot bakgrund av hans långa vänskap med Elin Wägner och hur han tog del av hennes fredsfilosofi.

Elin Wägner var övertygad pacifist medan Thage G Peterson under hela sin politiska gärning varit en stark förespråkare för ett folkförsvar byggt på allmän värnplikt. Det var ingen nackdel för honom då Sverige fortfarande stod för en tydlig och av omvärlden respekterad alliansfrihet. Då Thage G Peterson tackat ja till posten som försvarsminister sa Ingvar Carlsson att det var tryggt att ha en fredsman som Sveriges försvarsminister, varpå Thage G Peterson återgäldade med att säga: ”Tacka Elin Wägner för det”.

De kunde finna varandra genom Elin Wägners fredsbudskap även om de sedan hade olika lösningar på hur Sverige skulle hålla sig utanför stormaktskrigen.

Förutom fredsfrågan var synen på frågan om jämställdhet mellan könen det som Thage G Peterson beskriver som den viktigaste influensen från Elin Wägner. Han hjälpte henne med att sätta upp affischer om möten för kvinnorna i socknen och for runt i bygden när hon skulle hålla tal om kvinnofrågan.

Ofta var resultatet magert. Bondkvinnorna i Småland tyckte att det var alltför omstörtande och de höll sig helst undan då hon kom och agiterade.

För Thage G Peterson innebar samtalen med Elin Wägner om betydelsen av likställdhet en övertygelse som han bar med sig under hela sin politiska karriär.

Som Olof Palmes statssekreterare 1972 blev han ordförande i den nybildade regeringsdelegationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. I dess spår följde ny äktenskapslag, ny abortlag och lag om föräldraledighet.

Jag har haft förmånen att under flera år få verka tillsammans med Thage mot deltagandet i kriget i Afghanistan och för ett alliansfritt Sverige. Det har slagit mig hur unik han är bland våra politiker. Få skulle som han efter sin politiska karriär kunnat ställa sig i spetsen för ett motstånd mot krig och för ett återtagande av ett folkförsvar på tvärs mot det rådande politiska och militära etablissemanget.

En förklaring tror jag ligger i hans bakgrund i fattiga förhållanden i Småland som gjorde det till en självklarhet att gå med i arbetarrörelsen.  En annan ligger i de idéer han tog till sig i kontakten med Elin Wägner.

Han avslutar boken så här:

”Elin hade behövts idag 2021 som en ropandes röst för att stoppa det pågående övergivandet av Sveriges neutralitet och militära alliansfrihet. Detta särskilt i en tid då den svenska kultureliten inte hörs av och de politiska ungdomsförbunden är skamlöst tysta som kyrkråttor.”

Flera böcker om Elin Wägner har på senare tid givits ut. Thage G Petersons bok ger en kompletterande bild av henne genom skildringen av hennes många möten med sockenborna i Berg och visar både hennes framgångar och motgångar såväl politiskt som på det personliga planet.

Boken rekommenderas för alla som bättre vill förstå vilka som varit eldsjälarna bakom det svenska välfärdsbygget.