Internationell militärövning vid nya flygplatsen i Sälen, svt.se

Den nya flygplatsen i Sälenfjällen får nu också en militär roll i det svenska försvaret.I en första storövning den kommande veckan ska flygplatsen användas för att hjälpa Nato i händelse av krig.

– Vi ska kunna stödja vänligt sinnade nationer, säger Patrik Warström, major vid Försvarsmakten.

Patrik Warström tillhör ledningen för den stora militära övningen som genomförs kommande vecka, där över 500 soldater från Försvarsmakten, hemvärnsförbandet Dalabataljonen och från norska hemvärnet ingår.

Ska hjälpa Nato om det blir krig

Centrum för övningen blir den nya Scandinavian Mountains Airport och det tänkta scenariot är att militäralliansen Nato under pågående krig behöver använda sig av flygplatsen  i Sälen, trots att den är privatägd.

Flygplatsen ligger strategiskt placerad intill byn Rörbäcksnäs, bara några kilometer från Norge som är medlem i Nato. Läs artikel