Regeringen blandar sig i Syriens inre angelägenheter

Utgivarna

Försvarsminister Peter Hultqvist förde den 19 april ett videosamtal med två representanter för den självutnämnda så kallade Autonoma administrationen för norra och östra Syrien, nämligen befälhavararen för Syriska Demokratiska Styrkorna (SDF) och vice ordföranden för administrationen.

Enligt uppgifter i ANF News avhandlades säkerhet och stabilitet samt humanitära frågor. Samtalet skulle tjäna som startpunkt för ett fördjupat samarbete med den autonoma administrationen inom säkerhetsområdet. Tidningen refererar ett uttalande av Hultqvist rörande IS och flyktingar: ”Att återställa infrastruktur och säkra att befolkningen kan leva ett tryggt och värdigt liv kommer att vara ett betydelsefullt bidrag till att organisationen försvinner.”

Under mötet enades man om behovet av att vidareutveckla bilaterala relationer och befintliga mekanismer för militära, politiska och humanitära frågor.

Med detta öppna och närmast officiella ställningstagande för den autonoma administrationen placerar Hultqvist Sverige rakt in i den internationella konflikten i regionen, där stater som Turkiet, USA, Ryssland, Iran och Israel alla agerar med både militära och civila medel.

USA har cirka 2000 soldater i norra Syrien, trots den tidigare presidenten Trumps förklaring för två år sedan att landet skulle dra bort alla sina styrkor. USA stöder den autonoma administrationen och samverkar med SDF-styrkorna för att kontrollera oljan i nordöstra Syrien.

Turkiet reagerade starkt på Hultqvists videosamtal med representanter för den autonoma administrationen. Den svenska ambassadören kallades till det turkiska utrikesministeriet och fick motta ett besked om Turkiets missnöje med det svenska agerandet som man betraktade som ett stöd för kurdiska terrorister. (time.turk.com)

Men Turkiet är självt ansvarigt för folkrättsbrott då man intervenerat militärt i Syrien och ser främst till sitt inflytande i regionen. Turkiet har invaderat och ockuperat en del av Syrien som gränsar mot Turkiet och kontrollerar vissa andra delar i norr, bland annat kring flyktinglägret al Hol.

Turkiet och Ryssland har gjort en överenskommelse om inflytandet över Idlib-provinsen där stora delar av al Qaeda och andra extremistgrupper finns kvar.

Främst gäller det att Syriens territoriella integritet och nationella suveränitet kränks av både USA och Turkiet.

Det handlar inte bara om möjligheter att skydda befolkningen i norra Syrien mot IS, som Hultqvist påstår, utan denna samverkan ingår i det större stormaktspelet där USA agerar för att få till stånd regimskifte i Syrien eller, som alternativ, splittra landet i autonoma regioner.

Sverige har sedan 2014 deltagit i den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR) som intervenerat militärt i Irak på inbjudan av regeringen i Bagdad men också intervenerat olagligt i Syrien.

OIR har på senare år alltmer öppet agerat för att försvaga Syrien genom att understödja olika separatistgrupper, bland andra de kurdiska organisationerna i norra delen av landet.

Vid OIR:s möte i november 2019 i Washington med utrikesministrar för utvalda länder som deltar i koalitionen ställde sig de deltagande utrikesministrarna bakom en gemensam kommuniké där de förband sig att verka för att ”stabilisera” de områden i Syrien, som inte ligger under den syriska regeringens kontroll.

Innebörden av detta visades redan året därpå när USA meddelade att man ingått ett avtal med SDF om kontroll av oljan i nordöstra Syrien. (Se även kommentar om avtalet på den här sajten)

För Sveriges del är Hultqvists videosamtal ett fortsatt led i den här långa processen att med politiska och ekonomiska medel stödja krafter som söker autonomi och på sikt kanske även avskiljande från Syrien.

Det är en inre angelägenhet för Syrien hur frågan om kurdernas och andra etniska gruppers ställning i landet skall regleras. Här har utomstående stater ingen rätt att blanda sig i.

Den syriska regeringen har också vid flera tillfällen skarpt fördömt OIR:s och Turkiets intervention i landet som flagranta folkrättsbrott.

Med den nuvarande politiken deltar Sverige i ett stormaktspel som kränker Syriens territoriella integritet. Vi bör istället i enlighet med FN-stadgan värna alla staters integritet och oberoende.

FN:s säkerhetsrådsresolution 2336 från december 2016 slår fast rådets ställningstagande:

”Bekräftar ånyo sitt starka åtagande för suveränitet, oberoende, enighet och territoriell integritet för Syrien i enlighet med FN-stadgans syfte och principer”.