Regeringen beslutar att Sverige ska anslutas till brittiskledd insatsstyrka, regeringen.se

Regeringen beslutade den 22 juni att Sverige ska ansluta sig till den brittiskledda Joint Expeditionary Force (JEF) där redan Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Nederländerna ingår. JEF är en brittiskledd resurspool vars förbandsenheter kan kombineras beroende på vilken insats som ska genomföras. JEF kan ställas till FN:s, EU:s och Natos förfogande…

Om viljan finns kan det brittiska förbandet kompletteras med bidrag från övriga JEF-länder. Dessa länder beslutar självständigt, från fall till fall, och i enlighet med nationella beslutsprocesser, om de vill delta i övningar eller militära insatser. Utöver Storbritannien deltar för närvarande Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Nederländerna. Storbritannien har bjudit in Sverige. Beredningen av inbjudan har koordinerats med Finland.

– Samarbete med andra länder ger oss möjlighet att utveckla vår militära förmåga samt att bygga interoperabilitet och säkerhet tillsammans med andra, säger försvarsminister Peter Hultqvist. Läs pressmedelande

Anm. Jef har kommenterats på den här sajten. Läs kommentar