Statsminister Sipilä träffade förbundskansler Merkel i Berlin, vnk.fi/sv

Statsminister Juha Sipilä träffade Tysklands förbundskansler Angela Merkel i Berlin onsdagen den 21 juni. Statsminister Sipilä och förbundskansler Merkel diskuterade aktuella EU-frågor, såsom fördjupandet av EU:s försvarssamarbete och utvecklandet av den ekonomiska och monetära unionen. De diskuterade också teman som behandlas vid Europeiska rådets möte som inleds i Bryssel den 22 juni. Sådana var bland annat handelspolitik, migration, klimat och energi samt yttre förbindelser.

”Vi är ense med Tyskland om att det snarast möjligt ska fattas konkreta beslut för att fördjupa EU:s gemensamma försvarssamarbete”, konstaterade statsminister Sipilä i Berlin…

”Finland är villigt att engagera sig i ett nära samarbete med Tyskland också på den här fronten. Finland är exempelvis intresserat av sådana projekt mellan EU-länder som syftar till att utveckla cyberförsvarsförmågan samt av rymdsamarbete i fråga om satelliter, tryggande av sjöförbindelserna och projekt som gäller militär försörjningsberedskap”, berättade statsminister Sipilä. Läs artikel