EU-ministerutskottet fastställde ståndpunkterna inför Europeiska rådets möte, vnk.fi

EU-ministerutskottet fastställde vid sitt möte tisdagen den 20 juni Finlands ståndpunkter inför Europeiska rådets möte i Bryssel den 22–23 juni. Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför ett extra möte i anslutning till Europeiska rådets möte. Vid mötet diskuterar EU:s 27 stats- och regeringschefer Storbritanniens utträde ur EU…

Finland har förespråkat ambitiös utveckling av EU:s försvarsdimension. Finlands mål är att unionen genom konkreta initiativ utvecklas till en stark säkerhetsgemenskap. Vid Europeiska rådets möte bör det politiskt avtalas om behovet av att inleda det permanenta strukturerade samarbetet enligt EU-fördraget för att påskynda de projekt som gäller försvarssamarbete. Läs pressmeddelande