Propaganda? I Fria Svenska Massmedia? professor Sven-Olof Yrjö Collin

Det hettar till i vår närmiljö. Ryssland uppträder aggressivt och NATO drar samman trupper i de baltiska staterna. I Sverige förs debatt om NATO-medlemskap. Som samhällsmedborgare har man ansvaret och plikten att ta en självständig ställning till frågan hur det svenska försvaret skall ordnas, vari ingår frågan om vi skall ingå i en försvarskoalition och i så fall, vilken. Utbudet av koalitioner är ganska magert. Vad jag förstår finns blott två tillgängliga, att ansluta sig till NATO eller till en koalition med Ryssland i centrum.

Vilken information får vi då till livs?

Om du läser nedanstående länk, till en artikel i Svenska Dagbladet, kan du notera vilket perspektiv artikeln har. http://www.svd.se/iskallt-toppmote-mellan-nato-och-ryssland

Vi får veta vad NATO-företrädaren ser och anser. Vi får däremot inte veta vad företrädaren för Ryssland ser och anser. Således är det en rapport med tonvikt på NATO.

När läste du en beskrivning som återger och försöker förklara den ryska positionen? Läs bloggen