Risken att kärnvapnen inte försvinner är stor, Carl Bergqvist i Expressen

Kärnvapen är ett otyg som borde ha avskaffats för länge sedan.

Sverige avvecklade den sista delen av det nationella kärnvapenprogrammet 1972. Då hade det pågått i decennier, men beslutet att avbryta kom under andra halvan av 60-talet. Inte osannolikt ingick svenskt skydd under det amerikanska kärnvapenparaplyet, som del av den topphemliga transatlantiska livlinan, mot att Sverige avbröt sitt egna program. Det sista kärnvapenplutoniumet lämnade dock inte Sverige förrän för några år sedan.

Storbritannien och Frankrike har fortfarande kärnvapen, om än i mycket begränsad mängd. De brittiska består av att en robotubåt ständigt är till sjöss i Atlanten. De franska är fördelade mellan flygvapnet, flottans robotubåtar och enda hangarfartyg.

Sedan New START har USA ytterligare reducerat sina kärnvapen. Markbaserade interkontinentala robotar har i hög grad ombeväpnats från flera till endast en stridsspets. Marina kärnvapen finns nu endast på robotubåtar. Läs artikel