Natos utvidgning står inte på dagordningen, kommentar till uttalande av amerikansk diplomat

Sveriges säkerhetspolitik får inte bygga på tillfälliga hotbilder eller hur stormakterna annonserar hur de vill bilda allianser. Dock är det av intresse, inte minst med tanke på det högljudda tonläget hos våra anhängare av Nato-medlemskap, att redovisa den här amerikanska uppfattningen.

Natos utvidgning står inte på dagordningen. Det beskedet ger en högt uppsatt amerikansk diplomat. Han säger också att Washington inte har iför avsikt att destabilisera Ryssland. Det är en position som intas av den nuvarande amerikanska regeringen. En ny regering kommer snart att tillträda. Med en ny Clinton i Vita Huset kan man förvänta sig expansionism. Men det finns också starka isolationistiska strömningar inom det politiska etablissemanget i USA.

Vad innebär detta för alliansfria stater som Sverige och Finland? Även om diplomatens anmärkningar är applicerade främst på före detta sovjetrepubliker, vilkas Nato-anslutning Moskva naturligt nog är misstänksamt mot, befinner sig ju också Rysslands båda nordliga, alliansfria länder i en belägenhet av betydelse för det landets säkerhet. Från Nato-håll har det sagt att ett svenskt medlemskap när som helst skulle välkomnas. Men är detta verkligen den amerikanska ståndpunkten?