Privatiseringen av Forsvaret, nordnorskdebatt.no

Oddvar Nygård

[…] Regjeringen Solberg driver nemlig en svært aktiv politikk for å privatisere nye deler av Forsvaret. Men overføringen av verkstedtjenester til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), som så skal sette verkstedarbeidet ut på anbud, er ikke det første store privatiseringsprosjektet denne regjeringen har iverksatt.[…]

Men Forsvaret befinner seg altså ikke i samme kategori som et rengjøringsfirma som vasker doene i Nordlys eller et cateringselskap som leverer lunch i kantina til Forsvarsdepartementet. Når privatiseringsiveren går fullstendig til hodet på de som styrer landet, og regjeringen går løs på å delprivatisere nasjonens kraftigste voldsapparat, er det grunn til å rope et varsko. Denne politikken reiser en lang rekke prinsipielle spørsmål. […]

Én ting er at sivilsamfunnet gir sin «fredelige» støtte til Forsvaret. Noe helt annet er at sivile, kommersielle virksomheter får tilgang til strengt gradert informasjon om Forsvarets mest sensitive planer. Et annet moment er det faktum at sivile ikke har noen rettigheter som godkjenner at de kan understøtte utførelse av vold. Forsvaret vårt og politiet er som kjent de eneste virksomhetene i Norge som har monopol på legal voldsbruk. Et tredje poeng er at sivile ikke hører inn under noen kommandolinje i Forsvaret. De kan – for å sette det på spissen – ved et utbrudd av krigshandlinger velge å reise hjem til familien, i stedet for å drifte den logistikken som Forsvaret nå gjør seg helt avhengig av. Läs artikel