Pressat Nato samlas till toppmöte – Finland sitter med vid middagsbordet, svenska.yle.fi

På fredag eftermiddag inleder Nato sitt toppmöte i Warszawa. Militäralliansen står inför enorma utmaningar då det säkerhetspolitiska läget har försämrats både i öst och syd. Natoländerna väntas vid mötet visa enighet och styrka…

Natos generalsekreterare norrmannen Jens Stoltenberg underströk i ett uttalande inför mötet att Nato inte är ute efter konfrontation eller ett nytt kallt krig.

Utan istället betonade Stoltenberg att det i dagens spända läge är viktigt att upprätthålla en dialog med Ryssland. Speciellt för Tyskland, vars diplomater har de närmaste kontakterna med den ryska ledningen, är det viktigt att fortsätta ha en öppen politisk dialog med Ryssland…

Förutom de 28 Natoländernas högsta ledning deltar även Finlands och Sveriges utrikespolitiska ledning trots att länderna inte är Natomedlemmar…

Den ryska presidenten Vladimir Putins besök i Finland väntas väcka mycket intresse. President Niinistö är den senaste västledaren som träffat Putin.

Stats- och regeringscheferna kommer nog att noggrant lyssna till Niinistös bedömning, säger en Natodiplomat. Läs artikel