Ryssland genomför inspektionsflygning i Finland, puolustusvoimat.fi

Ryssland genomför en Open Skies-inpektionsflygning i Finland 6 – 9 juli 2016. Flygplanet är Rysslands Open Skies-inspektionsflygplan AN-30B. Flygningen sker inom ramen för Open Skies-avtalet.

Den ryska inspektionsgruppen består av 18 personer. Som inspektionsflygningens finländska uppdragsledare verkar major Toni Ovaskainen från Flygstaben.Läs artikel