President Niinistö: ”EU väljer inte sida, utan står enat på egna ben”, presidentti.fi

Republikens president Sauli Niinistö träffade representanter för föreningen Politiska journalister rf tisdagen den 16 juni 2020. Samtalsämnen på distansmötet var framför allt coronaviruset, ekonomin och världspolitiken. […]

När det gäller världspolitiken och geopolitiken konstaterade president Niinistö att enligt hans mening har coronaviruspandemin inte ändrat utvecklingsriktningen, utan snarare påskyndat den. Att världen polariseras och att det multilaterala samarbetet ständigt försvagas är utmaningar även framöver. Enligt presidenten visar Förenta staterna för närvarande ovilja till multilateralt samarbete, samtidigt som Kina bygger upp en egen modell för samarbete med flera parter. Däremot hörs det uppmuntrande tongångar om multilateralismens betydelse från Ryssland.

”Vi som förordar multilateralism måste vara uppmärksamma på hurdan multilateralism det är som nu börjar ta form.” Sist och slutligen är det ändå det som är avgörande med tanke på slutresultatet”, sade presidenten. Som en av de viktigaste dimensionerna av det internationella samarbetet nämnde presidenten vapenkontroll och Rysslands initiativ till P5-toppmöte. Presidenten konstaterade att han haft möjlighet att diskutera frågan med olika statschefer. ”Särskilt med Frankrikes president Macron talade vi ingående om hur vi kan stödja P5-initiativet.” Också för president Putin har jag framfört att Finland alltid är redo för så kallade goda tjänster i detta avseende.”

Enligt presidenten är det viktigt att de stora länderna nu samlas vid samma bord, även om prognosen för resultatet av diskussionen inte är något vidare. Det skulle också vara viktigt för EU att få plats vid detta bord. ”Nu om någonsin behövs en gemensam europeisk röst, en stark europeisk röst, där vi inte väljer sida, utan där Europeiska unionen står enad på egna ben”, sade president Niinistö. Läs artikel