Utdanningen blir nedprioritert, forsvaretsforum.no

Jacob Børresen, pensionert flaggkommandør

Forsvaret har fått et nytt utdanningssystem som både er billigere og har lavere krav til kompetanse enn det gamle. Det er allment kjent at når budsjettrammene blir trangere, er trening og øvelser noe av det første som får lide. Det er rett og slett fordi det er enklere og gir mer øyeblikkelig effekt å kansellere en treningsøkt eller stanse en øvelse, enn det er å si opp folk eller utsette eller kansellere en materiellinvestering. […]

Den politiske og militære forsvarsledelsens vilje til å prioritere ned eller bort utdanning, trening og øvelser for å få råd til å investere i materiell bekymrer meg, og jeg spør meg selv om det er fornuftig. Rapporten etter KNM Helge Ingstads forlis, som peker på for lav kompetanse blant bemanningen på bro som en medvirkende årsak, viser at å kutte i kravene til kompetanse og i trenings- og øvingsvirksomhet kan bli svært mye dyrere enn hva man tjener på kuttene. […]

Når vi er så villige til å kutte i utdanning, trening og øvelser, dersom det er nødvendig for å kunne realisere materiellanskaffelsesplanene, tror jeg også at det har sammenheng med at materiell er mer umiddelbart synlig og konkret enn kompetanse, trenings- og øvingsnivå. Det er dermed også mer prestisjefylt. […]

Om vi studerer krigshistorien vil vi oppdage at det er overraskende liten korrelasjon mellom de krigførendes materielle styrkeforhold og utfallet av trefninger mellom dem. Det viser seg at overlegenhet i stridsledelse, i ferdighet på slagmarken, og i stridsmoral, ofte trumfer materiell overlegenhet. Og stridsmoral er både et resultat av god ledelse og av selvtillit og stolthet hos personell som kjenner sitt våpen og er trygge på at de vet hvordan det skal brukes. Läs artikel