President Niinistö diskuterade med Kinas president, presidentti.fi

Republikens president Sauli Niinistö förde ett långt och angenämt telefonsamtal med Kinas president Xi Jinping tisdagen den 14 april 2020. Presidenterna diskuterade Kinas beslutsamma åtgärder för att motarbeta coronaviruspandemin och den ekonomiska belastningen av den. Kampen mot pandemin och den ekonomiska recessionen är av största vikt också globalt, och därför menade presidenterna att det är nödvändigt med initiativ och internationellt samarbete.

President Niinistö konstaterade att man har följt Kinas erfarenheter noga och tackade för all medicinsk information och annat samarbete. President Niinistö berättade om bristen på skyddsutrustning i Finland och sade att också framstående företrädare för det finländska näringslivet strävar efter att förbättra situationen genom att kontakta sina kinesiska partner. Presidenterna konstaterade att samarbetet mellan länderna för att skydda sig mot pandemin fungerar och fortsätter.

Presidenterna framhöll att det goda förhållandet mellan länderna nu firar sitt jubileumsår och bekräftade att det kommer att utvecklas ytterligare. Båda såg fram emot ett återseende i en frisk värld. Samtalet fördes på initiativ av Finland. Läs artikel