Har Bildt ändrat uppfattning? sla.se

Per Blomquist

När jag fick Carl Bildts bok “Den nya oredans tid” tänkte jag: Den boken hade jag inte själv köpt, ty jag känner Bildts försvarspolitik. Men nu har jag läst boken både eftertänksamt och omtänksamt samt hört Bildt intervjuas i tv-programmet Forum under rubriken ”Politik i bokhyllan”.[…]

Det är inte lätt att intervjua. Men nog hade det varit intressant att få veta hur Sveriges utrikesminister Ann Linde nu ska kunna förverkliga sin devis: ”diplomati i alla lägen måste gå före militära lösningar”.

Jag delar Ann Lindes inställning. Men tyvärr försatte Carl Bildt Sverige i ett annat läge med solidaritetsförklaringens förberedelser för krig över Östersjön mot Baltikum och samövning med världens – alltjämt stridande – starkaste militärpakt.

Jag känner Carl Bildt sedan 1980-talet, och han har bytt uppfattningar flera gånger. Det finns anledning att förmoda att Ann Linde får stöd för den diplomatiska linjen med arbete för fred och får stöd även av Bildt? Ty Bildts bok tar upp filosofen Immanuel Kants skrift ”Om den eviga freden”. Samtidigt talade han under tv-intervjun om hoppet om frihet för medborgarna i tveksamma demokratier som Kina och Ryssland. Läs artikel