Krav på säkerhetsrådet om pandemin, dn.se

[…] Fler röster har den senaste tiden höjts om att säkerhetsrådet bör agera. Margot Wallström (S), tidigare utrikesminister, är en av 36 undertecknare till ett brev som kvinnliga världsledare häromdagen skickade till rådets nuvarande ordförande. Där uppmanades säkerhetsrådet bland annat att följa den vädjan som António Guterres tidigare uttryckt, och samlas kring en resolution om ett globalt eldupphör.

Frågan är dock om det finns några utsikter för att den splittring som finns mellan säkerhetsrådets permanenta medlemmar (USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike) är möjlig att överbrygga under den pågående pandemin där varje enskild stat valt sin egen strategi för att minska smittspridningen.

Enligt Martti Koskenniemi, professor i folkrätt vid Helsingfors universitet, är det också en fråga om vilka befogenheter som rådet har att agera i situationen, då dess tvingande kompetens gäller frågor som handlar om internationell fred och säkerhet.

– Pandemin kan alltid tolkas som ”hot mot fred och säkerhet” under kapitel sju av stadgan. Det är ju vad rådet gjorde under ebolakrisen 2014, även om jag tycker att det är lättare att tolka det genom ”fredlig lösning av tvister” under stadgans kapitel sex. Det här kräver att det i princip skulle finnas en konflikt mellan FN-medlemmar. Men vanligtvis tolkar rådet stadgan ganska fritt, säger Martti Koskenniemi. Generalsekreteraren gick tidigare i vår ut med appell där han vädjade om ett globalt eldupphör under krisen. Skulle en resolution kring det här i säkerhetsrådet ha betydelse?

– Eldupphör är alltid en möjlighet. Men det skulle vara väldigt överraskande om rådet skulle nå något sådant. Jag skulle se den som en verklig ”turning point”. Men jag är ganska säker att Trumpregimen inte vill ge FN sådant stöd, säger Martti Koskenniemi. Världshälsoorganisationen, WHO, är det FN-organ som står i centrum för det globala samarbetet kring coronautbrottet. De är dock beroende av medlemsstaternas politiska och ekonomiska stöd, och senast i förra veckan hotade USA:s president Donald Trump med att dra in USA:s stödpengar till organet.

– Det är upprörande och häpnadsväckande att mitt under en pandemikris vilja försvaga WHO. De kan, precis som alla organisationer, har gjort sina misstag men arbetar just nu dygnet runt och har en viktig roll på alla områden när det gäller coronakrisen. Jag hoppas det skrämskott som kom från den amerikanska presidenten inte blir verklighet, säger Jan Eliasson. Läs artikel