Positivt att kombinera frivillighet med plikt, forsvarsmakten.se

– Försvarsmakten vill ha soldater och sjömän som är motiverade, vilket vi har fått i det frivilliga systemet. Men vi ser också fördelar med att kunna använda en totalförsvarsplikt som ett komplement till frivilligheten. Det ger en flexibilitet att kunna variera antalet inryckande över tiden, utifrån omvärldsläge och krav på försvarsförmåga, säger tillförordnad personaldirektör Klas Eksell. Läs artikel

Utredningen har kommenterats på den här sajten: ”En bra bit kvar till ett folkförankrat territorialförsvar” och ”Ett betänkande som inte har det minsta med allmän värnplikt att göra”.