NATOS Insatschef i Sverige, forsvarsmakten.se

Försvarsmakten har under två dagar haft besök av Insatschefen för NATO – styrkorna i Europa, Joint Force Commander – Brunssum, general Salvatore Farina. Värd för besöket var Försvarsmaktens Insatschef viceamiral Jan Thörnqvist.

Besöket syftade till att bland annat diskutera situationen i och kring Östersjön och övningsverksamhet. Mötet var den första gemensamma för de båda Insatscheferna och de såg det viktigt att träffas för att fortsätta den sedan länge väl fungerande dialogen mellan Sverige och NATO. Under första dagen träffade också generalen och viceamiralen Sveriges överbefälhavare, Micael Bydén.Läs artikel