Ett modernt psykologiskt försvar, forvarsmakten.se

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att redogöra för de verksamheter svenska statliga myndigheter bedriver som är relevanta för ett psykologiskt försvar anpassat efter dagen förhållanden. Regeringen har även beslutat att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ingå samarbetsavtal med Natos centrum för strategisk kommunikation.

– Sverige är redan i dag utsatt för påverkansoperationer som bland annat syftar till att påverka vår säkerhetspolitik. Våra myndigheter behöver därför utveckla sin förmåga att identifiera och möta påverkanskampanjer, säger inrikesminister Anders Ygeman.Läs pressmeddelande