Polariseringen ökar – men inte lika mycket som USA, svt.se

Tilliten till institutioner och till våra medmänniskor har minskat och skillnaderna mellan olika områden och delar av landet har ökat. Men vad det gäller den politiska splittringen jämför vi oss för mycket med USA, där läget är betydligt allvarligare. Det menar historikern Lars Trägårdh, som forskat på ämnet. […]

Den etniska och sociala boendesegregationen och sociala mediers logik försvårar möten mellan människor med olika åsikter och erfarenheter. Lars Trägårdh nämner också uppluckringen av tre institutioner, som historiskt skapat social sammanhållning. – Den ena var den allmänna folkskolan, som var en plats där man fick mötas, lära sig ett gemensamt språk och en gemensam verklighetsbild. Den andra var lumpen, där unga män fick mötas över klassgränserna. Och sen hade vi media. Vi hade ett gemensamt media, inte minst då public service, som vi kallar det idag. Alla de här tre institutionerna har under senare år blivit avskaffade eller pluraliserade på olika sätt. Och vi har inga ersättningsinstitutioner som konkret kan få folk att mötas, säger han. Läs artikel