Vart är hemvärnet på väg? hemvarnet.se

Rikshemvärnschefen:

Hemvärnet, som består av frivilliga, är efterfrågat och behovet är stort av Hemvärnsförbanden och dess förmågor.
Hemvärnet lever verkligen efter devisen ÖVERALLT – ALLTID!
Därför ska Hemvärnet stärkas – bla genom personell tillväxt och tillförsel av mtrl och förband/förmågor. Hemvärnet är och kommer fortsatt vara den nationella bottenplattan. En bottenplatta som består av 40 bataljoner, spridda över hela Sverige, med 24
timmars operationsberedskap.
Den höga operationsberedskapen är Hemvärnets signum och 6 – 24 – 90 är kravet. Detta innebär att hemvärnets förband redan i grundberedskap skall ha förmågan att inom 6 h, efter det att hemvärnsberedskap beordrats, ha initialförmåga att lösa huvuduppgiften – inom 24 h full förmåga och därefter kunna lösa detta i 90 dagar.
Dessa 40 bataljoner med operationskraven 6 – 24 – 90 har som huvuduppgift och fokuserar på att skapa förutsättningar för övriga FG/SK att kunna verka. Sedan kommer också de Militärregionerna med de regionala staberna och utbildningsgrupper att tillföras stridskraften from 1 jan 2020. Läs uttalandet