Planlegger innsetting til Sverige via Norge, aldrimer.no

USA ønsker å trene på å flytte en brigade fra US Marine Corps fra Trondheim til Sverige. Brigaden skal kunne sendes til Sverige, gjennom Norge, dersom det skjer en militær eskalering i Østersjøområdet. Det er en del av bakteppet for at en kampavdeling på 330 amerikanske soldater fra US Marine Corps (USMC) kommer til Værnes fra januar, opplyser forsvarskilder til aldrimer.no. Avdelingen er en fortropp som skal forberede øvingsaktiviteten og få på plass andre detaljer, i samarbeid med Sverige.

USA ønsker etter alt å dømme å få dette innbakt som et øvingsmoment på en av Sveriges planlagte militærøvelser for 2017. Kommunikasjonssjef Philip Simon i Försvarsmakten sier til aldrimer.no at han ikke er kjent med saken men at han ikke utelukker at USA vil delta på øvelsen Aurora 2017 og at USA kan ha spesifikke ønsker om hva de der vil øve på…

Den planlagte innsettingen av en amerikansk brigade fra USMC vil  gjøre bruk av utstyr fra de amerikanske forhåndslagrene i Trøndelag og eventuelt også utstyr som kan være forhåndslagret på svensk side av grensen, for deretter å kunne forflytte seg videre sørover som en forsterket og mekanisert brigade. Deretter er planen at brigaden skal settes inn et sted på den svenske sørkysten, for å kunne forsvare Sverige eller delta i en mulig kamp om Gotland. Den svenske øygruppen fryktes å raskt komme i spill dersom det skjer en eskalering i Østersjøen. Militæranalytikere frykter at Russland vil forsøke å innta Gotland for å kunne gjennomføre såkalte nektelsesoperasjoner både i luft- og sjødomenet i Østersjøen. Läs artikel