Er Norge dømt til å bli en brikke i USAs strategi? Erling Kjekstad, nationen.no

Ta bare regjeringens ferske beslutning om at amerikanske soldater fortsatt skal oppholde seg i Trøndelag for å øve og trene i Norge i ett år til. Regjeringen ønsket visstnok tre år, men etter å ha konsultert Stortinget forrige onsdag ble fristen satt til ut 2018. Da skal ordningen evalueres på nytt.

Legg merke til den krøkkete formuleringen jeg bruker om den amerikanske tilstedeværelsen. Det skal nemlig ikke hete seg at US Marines er stasjonert i Norge. De har bare «tilhold her». Midlertidig tilhold. Dette er altså ikke en amerikansk base!

Uansett ordbruk forteller denne saken at norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk er i dramatisk endring. Det er bare å se nærmere på det som snart skal skje med de amerikanske marinesoldatene på Værnes. Utpå høsten skal de ut på øvelse. Øvelsen «Aurora» viser hvor totalt forandret alt er blitt siden den gangen «fienden» skulle stoppes ved Frøylinjen ved Lyngen i Troms, og holdes fast i klemma mellom havet og det nøytrale Sverige inntil hjelpen fra Nato kom…

Så hvor skal det trenes i «Aurora»? Skal man rykke nordover, for å forsvare nordområdene? Nei – her skal det rykkes fram til Østersjø-kysten. Strategien det øves etter beskrives slik på det velinformerte nettstedet aldrimer.no: «Den planlagte innsettingen av en amerikansk brigade fra USMC (altså USAs marinesoldater) vil gjøre bruk av utstyr fra de amerikanske forhåndslagrene i Trøndelag, og eventuelt også utstyr som kan være forhåndslagret på svensk side av grensen, for deretter å kunne forflytte seg videre sørover som en forsterket og mekanisert brigade. Deretter er planen at brigaden skal settes inn et sted på den svenske sørkysten, for å kunne forsvare Sverige eller delta i en mulig kamp om Gotland.»…

Her er mye i støpeskjeen samtidig. Men nettopp fordi så mye er i spill, har vi nå muligheten til å lete etter norske og nordiske alternativer til det Solberg-regjeringen presenterer som eneste realistiske alternativ – og som de forsterker ved å gi grønt lys for US Marines i Trøndelag: Russerne skal skremmes med en strategi som raskt eskalerer enhver lokal konflikt opp til en storkrig. Dette er en farlig linje. Den fremmer spenning – ikke avspenning. Läs artikel