Sverige kritiskt till EU-styrt försvarssamarbete – Finland vill ha mer, svenska.yle.fi

Sverige och Finland har olika inställning till EU:s försvarspolitiska samarbete, vilket också hörs i de säkerhetspolitiska diskussionerna i svenska Almedalen. Medan Finland vill gå snabbt framåt vill Sverige inte riskera att EU blir en försvarsallians. På det strategiskt belägna Gotland brukar försvarsdebatterna stå högt på agendan, under politikerveckan i Visby. Det här året är det mindre Nato-debatt och mera EU:s försvarspolitik som diskuteras…

Finlands ambassadör i Stockholm Matti Anttonen är en av dem som har uttalat sig i diskussionerna i Visby, om att Finland önskar att EU skulle utveckla sitt försvarssamarbete betydligt.

– Vi har börjat kanske lite mer aktivt i Finland. För oss är det viktigt att EU tar hand också om försvarsfrågorna här i Europa och inte bara inom krishantering, som hittills har varit det viktigaste. Jag tror att vi hittar en balans, säger Anttonen.

Nyligen meddelade regeringen att man är beredd att utveckla det, men fortfarande vill försvarsminister Peter Hultqvist att det ska vara ett samarbete mellan EU:s medlemsländer och inte styrt uppifrån.

– Vi är ju en alliansfri stat. Vi är inte med i en militär allians och ur vårt perspektiv ska EU inte utvecklas till det heller. Den typ av samarbete som vi nu diskuterar kan förenas med alliansfrihet, men det är viktigt att man är klar med den mellanstatliga positionen, säger Hultqvist. Läs artikel