F 21 ger värdlandsstöd i massiv Natoövning, forsvarsmakten.se

I norra Norge, Sverige och Finland genomförs Trident Juncture 2018 – Natos största övning på flera årtionden. Tre amerikanska flygförband är baserade på F 21 i Luleå, och basens uppgift är att ge värdlandsstöd. Det innebär att se till att förbanden ska kunna operera från Luleå och uppnå sina övningsmålsättningar mot och med de stridskrafter som deltar från totalt 31 nationer.

Det nämns inte så ofta, men att öva på värdlandsstöd är en viktig del i den svenska försvarsfilosofin. I en värld i förändring är samarbete och interoperabilitet med andra länder grundläggande. Under Trident Juncture 2018 övas värdlandsstödet på Norrbottens flygflottilj, F 21, i Luleå. Att ta emot utländska flygförband, och tillse att de kan operera fullt ut i den utsträckning den övade hotbilden kräver, ställer krav på värdlandsstödet. Läs pressmeddelande