”Planerad militärövning kan skada vår alliansfrihet”, Rolf Andersson, Anders Björnsson, Lars-Gunnar Liljestrand, svd.se

Ska Sverige tillåta närvaro av USA-trupp utan att vårt land först har angripits eller utsatts för hot om väpnat angrepp? Det undrar flera debattörer med anledning av Aurora 17, den största svenska militärövningen på flera decennier.

Under Aurora 17, den största svenska militärövningen på flera decennier med deltagande av 19 000 svenska soldater, övas inte bara svenskt försvar mot en utländsk angripare. Delar i övningsscenariot går ut på att Sverige tillåter utländsk trupp, främst från USA men även från Frankrike, att överföras till svenskt territorium innan vi har utsatts för ett väpnat angrepp. Läs artikel