Veckans citat

”Finland, som inte hör till någon militär allians, förbereder sig på att avvärja militära hot utan stöd från utomstående. Finland har ett territorialförsvar – hela landet skall försvaras – och har därför också allmän värnplikt. Landet har en försvarsmakt med betydligt mer än 200 000 soldater – och avser att utöka denna till knappt 300 000. Sverige har ett skal- eller tröskelförsvar, dvs främst flygvapnet skall hindra utländska makter från att ta sig in i landet. Armén är mycket liten. Man lyckades i fjol bara rekrytera ett drygt tusental soldater (mot det planerade antalet 4 000). De stannar i genomsnitt fyra år mot det önskade 6–8 år. Det faktiskt tillgängliga antalet verkar annars vara en hemlighet. Det kan man förstå. Den nyinförda, begränsade värnplikten kommer inte att väsentligt ändra på detta.”

Anders Leion , detgodasamhallet.com