Försvarsminister Niinistö till reservistföreningen Nurmijärven reserviläiset: Förbättrad beredskap som skydd mot försvarets akilleshäl, defmin.fi

Minister Niinistö påpekade i sitt tal att den finska försvarslösningen, som grundar sig på en kompetent reserv och regionalt försvar, ger Finland goda förutsättningar att svara mot traditionella militära hot. Den finska försvarslösningen fås dock inte lika snabbt i bruk som yrkesarméer som är i ständig tjänst. Invasionen av Krim visade att den långsamma mobiliseringen är vårt försvarssystems akilleshäl.

Enligt minister Niinistö har försvarsministeriet och försvarsmakten därför arbetat hårt för att förbättra beredskapen. Justitiekanslern presenterade på ministerns begäran sin egen tolkning av möjligheten att använda beväringar i försvarsuppgifter. De första beredskapsenheterna är redan verksamma.

Det har också genomförts en lagändring som gör det möjligt att förordna reservister att omedelbart delta i repetitionsövning utan en varseltid på tre månader. Detta innebär att beredskapen kan regleras på ett flexibelt sätt utan grövre åtgärder i samband med förordnandet, såsom att konstatera att undantagsförhållanden råder, förordna trupper att delta i extra tjänstgöring eller genomföra mobilisering…

I Finland har man alltid tagit försvaret på allvar, konstaterade Niinistö.

– Vi har hela tiden hållit fast vid vårt försvars grundläggande principer: den allmänna värnplikten och regionalt försvar som täcker hela landet. Det nationella försvaret har hela tiden varit högsta prioritet i försvarsmaktens uppgifter och ska vara det även i fortsättningen. Tidvis har det förts fram att hörnstenarna i Finlands försvar är föråldrade, men nu har de plötsligt blivit mycket eftertraktade även internationellt. Läs pressmeddelandet