Peter Hultqvist: ”Vi ska försvara Sverige tillsammans med andra”, hd.se

 

”Vi ska försvara Sverige tillsammans med andra”, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S). Peter Hultqvist har tappat räkningen på de försvarsavtal han ingått. Men han är väl medveten om att det avtal som går längst är samarbetsavtalet med Finland. Det banar väg för militär samverkan också i krig. Avtalet är så långtgående att det finns experter som anser att Sverige och Finland ger upp alliansfriheten. Båda länderna blir ”semiallierade” genom att knyta ihop sina militära styrkor.

Den beskrivningen värjer sig Peter Hultqvist mot.

– Vi är två alliansfria länder som båda söker respekt för vår nationella suveränitet. Sverige och Finland har inget avtal om ömsesidiga försvarsförpliktelser. Men vi ska kunna agera gemensamt i ett krigsläge. Vi ska nu förändra svensk lagstiftning så att vi snabbare kan ta emot och ge hjälp. Kan två alliansfria länder vara alliansfria tillsammans? – Som världen blivit måste vi förbereda oss för samverkan för att lösa civila och militära kriser. Men de besluten fattar vi inte nu. De fattar vi först när vi vet hur en framtida kris ser ut. Enligt Peter Hultqvist bidrar Sveriges samarbete med Finland och flera Natoländer till ”att höja tröskeln för en eventuell angripare”. Det låter som att han pekar ut Ryssland.

– Jag pekar inte ut någon. Jag konstaterar bara att det som skett i vårt närområde har rubbat balansen. Och det som skett har skett i Georgien, Krim, Ukraina och Östersjöområdet i form av ett provokativt beteende. Vi har inga direkta hot riktade mot Sverige, men dessa händelser ger ett mer oberäkneligt läge, säger han. Peter Hultqvist ser det som särskilt viktigt med nära samarbeten med våra närmsta grannar, men betonar även vikten av amerikansk och brittisk militär närvaro kring Östersjön. Han ser det som positivt att amerikanska militärer och politiker gett bestämda löften om att USA tänker bistå Sverige vid en krissituation.

– Både Natos och USA:s närvaro i Baltikum är stabiliserande. Det är bra för svensk säkerhet att USA är med i våra övningar. USA är ett land med stora resurser.  Läs artikel