Mönstring och värnplikt – detta gäller, svt.se

Nedan följer frågor ställda till rekryteringsmyndigheten och deras svar.

Hur många kallas just nu till värnplikt?

Svar: Vi kallar ungefär 13 000 personer (årskullspliktiga) till mönstring för att tillsätta ett behov om cirka 5500 inryckande under år 2020. Vidare finns cirka 4 000 prövningsplatser till de som söker frivilligt.

Detta ska leda till att antalet som i slutändan fullgör utbildningen med värnplikt ska utmynna i cirka 5000 personer.

Svar: Det är ännu inte klart hur snabbt och hur stor tillväxttakten ska vara. Vi har en dialog med Försvarsmakten om hur snabb och stor tillväxttakten ska vara.

Hur många åtalas per år i Sverige för att de inte inställt sig till värnplikt eller reputbildning?

Årskullen 1999: 134 st skickades till åtal av totalt cirka 6 000 kallade

Årskullen 2000: 153 st skickades till åtal av totalt cirka 11 000 kallade. Läs artikel