Peter Hultqvist och Finlandsdoktrinen, Bo Pellnäs, unt.se

…Samarbetet med Finland såldes in bland socialdemokrater som ett sätt att fortsatt stå utanför Nato. Detta trots att svenska löften till Finland tvärtom gjorde ett medlemskap ännu mer angeläget. Då trollade Hultqvist fram den strategiska kaninen ur hatten. Vårt land besöktes av amerikanska politiker och militärer i en lång rad. Avtal med USA undertecknades och till sist kom vicepresident Biden till Stockholm och lovade att försvara Sverige.

Hultqvists Finlandsdoktrin var således född i ett storstrategiskt sammanhang och de flesta frågorna fick sina svar. Det som var omöjligt med Nato gick alltså an med USA. Tystnaden inom socialdemokratin var djup.

Så kom Donald Trump och vår säkerhetspolitiska trygghet försvann över natt. Trots utfästelser från den nye amerikanske försvarsministern bör vi begrunda det vi nu har upplevt. Vår säkerhet kan aldrig göras beroende av att en stormakt uppfyller sina löften. Varje dag i många år framåt måste vi målmedvetet sätta vårt försvar på fötter igen. Först då kan vi påverka att USA eller Nato i sina operationsplaner tar hänsyn till svenska intressen runt Östersjön. Läs krönikan