Att hjälpa en nordisk vän i nöd, forsvarsmakten.se

Den svensk-finska marina stridsgruppen övar för att till årsskiftet anmäla att man uppnått första delmålet mot att kunna sätta upp en gemensam sjöstyrka. Många moment innebär strid, men vissa är riktade mot att hjälpa en vän i nöd. Under fredagskvällen övades brandbekämpning ombord på Lohui med såväl finska som svenska rökdykare.

Ett av Sveriges och Finlands mål med övningen Northern Coasts är att utvärdera den Svensk-finska marina stridsgruppen, SFNTG. Syftet är att Finland och Sverige tillsammans ska kunna genomföra sjöövervakning och skydd av sjöfart i Östersjön. SFNTG övas på flera olika sätt, men en stor vikt läggs på kommunikation. Läs  pressmeddelande