Försvarsministerns svar på fråga om undersökningen av spanska jaktplans kränkning av det finländsk luftrummet, adefmin.fi

I förundersökning har man kunnat bekräfta att två spanska F-18-jaktplan kränkte finskt luftrum söder om Obbnäs 1 augusti 2017. De spanska jaktplanen hade skickats upp från flygbasen Ämari i Estland för att identifiera två ryska jaktplan som flög österut i internationellt luftrum. När de spanska planen lämnade uppdraget svängde de mot norr och flög då in på finskt luftrum.

Ett jaktplan från finska flygvapnet skickades upp för att identifiera de ryska jaktplanen omedelbart efter de spanska jaktplanen. Beslut om en operativ identifieringsflygning fattas alltid nationellt, och även i detta fall var det Finlands flygvapen som gav order om identifieringsuppdraget. Finlands flygvapens plan tar inte identifieringsuppdrag av främmande makters luftfartyg, andra stater eller andra parter. Läs  hela svaret