På rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning, forsvarsmakten.se

Wartofta stridsvagnskompani från Skaraborgs regemente P 4 befinner sig just nu på Gotland där Försvarsmakten genomför en beredskapskontroll. Under kontrollen prövas flera olika förmågor, som att snabbt ta sig från fastlandet till Gotland, färdigställa ett visst antal stridsvagn 122 och skjuta in kanonerna…

En beredskapskontroll är ett sätt att pröva ett förband och se att de klarar kraven som vi själva har satt, och som ytterst regeringen har på oss i Försvarsmakten, avseende vår förmåga att lösa givna uppgifter inom en viss tid. Det är många saker som måste fungera för att slutresultatet ska bli bra.
– I en beredskapskontroll av det här slaget kontrollerar vi inte bara att förbandet kan komma på rätt plats i rätt tid utan också att transporten av soldater, utrustning och andra förnödenheter också fungerar som det är tänkt, säger brigadgeneral Stefan Andersson, armétaktisk chef som varit på plats i veckan för att följa beredskapskontrollen. Läs pressmeddelande