Frida Wallnor: Starka skäl behövs för ett nej i Slite, di.se

Sverige kan inte stoppa Nord Stream 2, den planerade ryska gasledningen genom Östersjön, eftersom ledningarna inte kommer att beröra svenskt territorialhav.

Beslutet att hyra ut svenska hamnar för att underlätta arbetet ska däremot fattas av berörda kommuner. Med tanke på att en systemviktig hamn som Slite är tillfrågad kan den beslutsordningen låta vansklig ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv – inte minst med tanke på den återmilitarisering av Gotland som inletts i syfte att höja den svenska tröskeleffekten mot angrepp…

Däremot är det fortsatt osäkert hur Margot Wallström förhåller sig till projektet. Försvarsmakten har varit tydlig i sin kritik mot uthyrningen av hamnen, vilket regeringen såklart ska ta på allvar. Men den stora frågan är vad man tror att ryssarna egentligen kan åstadkomma under de månader arbetet i Slite skulle pågå som de inte redan är kapabla till. Det är knappast någon som tror att Ryssland inte redan signalspanar på Sverige. Det är heller inte sannolikt att de ryska fartygen skulle agera trojanska hästar som plötsligt landsätter soldater på Gotland, eller ”gröna män”. Och svenska vägar och vatten trafikeras redan av civila ryska lastbilar och fartyg…

Bedömer regeringen att Slite är av nationellt säkerhetsintresse ska man självklart säga nej. Men vet inte Wallström mer om de ryska intentionerna än vad vi andra gör finns inga egentliga skäl till att säga nej, trots amerikanska påtryckningar. Däremot bör uthyrningskontraktet utformas så att den svenska gästfriheten inte kan missbrukas. Kräv transparens. Det tjänar ingenting till att göra oss mer osams med ryssen än vad vi redan är. Läs ledaren