PM Nilsson: Sverige är ingen småstat i relation till Ryssland, di.se

Just nu bränner svenska bilister ovanligt mycket bensin och diesel från rysk råolja. Den ryska andelen har ökat under den senaste tioårsperioden och ligger strax under 50 procent. Resten är mest Nordsjöolja.

Oljan transporteras med båt från S:t Petersburg och lossas i Nynäshamn eller i Göteborg. Totalt importerar Sverige 25 miljoner ton fossila bränslen från Ryssland varje år…

Sverige är också bland de tio största investerarna i Ryssland. De flesta stora svenska företag, totalt 400, äger och driver anläggningar i Ryssland, med Ikea i främsta ledet. Enligt en färsk undersökning från Business Sweden planerar 70 procent att expandera sin verksamhet…

Att misstänkliggöra detta intresse för att gå Putins ärenden är att göra sig själv onödigt liten. Sverige är i ekonomiska, kulturella, tekniska, politiska och till och med militära termer en Östersjömakt att räkna med. Vi har en åtråvärd industri, internationellt integrerad kapitalmarknad, en solid ställning i EU, Nato och FN, Östersjöns starkaste ubåtsvapen och ett slagkraftigt flygvapen med nya långräckviddiga robotar…

Sverige ska sträva efter att S:t Petersburg och Moskva överger sin konfrontationslinje och kopplas upp i det nätverk av städer som är Europa, med studentutbyten, snabbspårsjärnväg, arbets- och kärleksinvandring och sömniga toppmöten om bankregler…

Om Försvarsmakten kan redovisa distinkta skäl för att säga nej bör Gotland göra det. Men då ska man veta vad man gör och vilken relation man vill ha i stället för den nuvarande. Ett land som själv har stor fossil import från Ryssland bör ha mycket starka argument för att förhindra och försena andra EU-länder från att importera. Ett land vars företag själv har stora och växande investeringar i Ryssland bör ha ömsesidig respekt för ryska företags verksamhet i Sverige.Läs artikel