Öppen fråga till statsministern, sla.se

Per Blomquist
Som sakkunning planerare i försvarspolitik under decennier ställer jag i ett öppet brev till statsministern den politiskt viktigaste frågan: Ska Sverige ha ett försvar av freden eller det orimliga så kallade försvar som försvarsledningen företräder? Vår biskop i Skara svarade tydligt och klart att Sverige ska ha ett försvar som värnar freden. […]
Med hänsyn till att Sverige med sin närhet till de stora supermakterna USA och Ryssland sedan många decennier saknar en genomarbetad totalstrategisk analys med en klarlagd försvarspolitik återstår endast debatt. I detta tomrum har vi i Sverige haft en epok med oklar säkerhetspolitisk planläggning där de borgerliga partierna förordat allians med USA/Nato och till och med anfallskrig mot Ryssland. […]
Med två av världens största militärmakter positionerade nära svenskt territorium finns ingen garanti att Sverige lämnas utanför ett tänkt krig. Men det är helt möjligt att i analysen visa att i krig mellan dem kan de godta att Sverige trovärdigt försvarar sitt markterritorium. Läs artikel