Forsvaret kan ikke bare avskrekke, forsvaretsforum.no

Professor Tormod Heier mener Norge må innføre begrensninger på militære øvelser i Nordområdene.

– Regjeringen må se bredere på norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk enn hva som er tilfellet nå. Forsvarets viktigste oppgave er ikke nødvendigvis bare å avskrekke. Vi blir nødt til å tenke nytt om hva Forsvaret skal være, sier oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til Forsvarets forum.

Han mener at politikken med blant annet med tydelig alliert tilstedeværelse, i lufta og på sjøen i nord, begrenser det politiske handlingsrommet og fører til et mer anspent forhold til Russland.

Tidligere har også forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Julie Wilhelmsen, utrykt bekymring knyttet til økt rivalisering i nord.

– USA er vår nærmeste allierte. Norge har hatt et behov for å styrke forsvaret av eget territorium. Den raske løsningen på dette er å si ja til å bringe inn amerikansk militærmakt. På en måte er det forståelig, men det er likevel en farlig utvikling, sa Wilhelmsen til Forsvarets forum.

I en ny rapport signert Tormod Heier – skrevet på oppdrag fra Norges Fredsråd, Nei til Atomvåpen og Norske leger mot atomvåpen – heter det blant annet at:

«Som forvalter av enorme olje-, gass- og fiskeriressurser i det samme området som stormaktsrivaliseringen utspilles vil det være i norsk interesse å skape ordninger som øker, fremfor reduserer, sikkerhetsmarginene i nord. Fraværet av norske lavspenningstiltak underbygger et inntrykk av at den kalde krigens doktrine om udelelig sikkerhet er forlatt». […]

– Det kan være hensiktsmessig å lage lavspenningsområder hvor det blir lagt gjensidige begrensninger, for eksempel knyttet til hvor mange militære fartøy som kan være i et gitt område, sier Heier som peker på at begrensningene må gjelde alle land – også Russland.

– Det er det for eksempel i Kattegat mellom Danmark og Sverige, og det kan det være her mellom Svalbard og Hammerfest, sier Heier. Läs artikel