Basväxling/Ramstein Alloy, blogg.forsvarsmakten.se

Under vecka 39 hade Uppsala flygplats besök av en flygstridsdivision från F 7.
Anledningen till veckolånga besöket var att divisionen deltog i Nato-övningen Ramstein Alloy samt övade såkallad ”basväxling” – alltså att verka från en annan flygbas än den ordinarie.

Basväxlingen är nyttig för både piloter samt markpersonal att verka samt samarbeta med en annan flygbas och dess personalstyrka.

Plutonen genomförde som vanligt skarp räddningstjänst samt fälthållningstjänst för flygstridskrafterna.

Ramstein Alloy är en Nato-övning för medlemsländer där även Pfp-medlemmar är inbjudna (Pfp – Parnerskap för fred).

Estland var värd för övningen där totalt åtta nationer deltog. Övningen bidrog till att öka flygvapnets interoperabilitet med utländska förband och Nato. Övningen genomfördes över Östersjön samt Estland.

Det svenska bidraget utgick från Uppsala flygplats med flygstridsdivision ur F 7 Skaraborgs flygflottilj. Läs pressmeddelande