Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland, regeringen.se

Det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland syftar till att stärka Sveriges och Finlands nationella försvar och ländernas förmåga att agera militärt tillsammans. Samarbetet omfattar operationsplanering och förberedelser för gemensamt operativt användande av civila och militära resurser i olika scenarier, exempelvis i händelse av territoriella kränkningar och väpnade angrepp.

Propositionen finns att ladda ned här.

Läs även Rolf Anderssons genomgång av lagrådsremissen.