Frankrike och Sverige – tillsammans i nytt krig utan slut

Utgivarna

I ett gemensamt uttalande den 11 mars skriver Frankrikes och Sveriges utrikesministrar bland annat om insatser i Sahel:

“The Ministers discussed the need for a coherent and active engagement on security, development and humanitarian aid in the Sahel and underlined the contribution of the ‘Coalition for the Sahel’ as a framework for strategic and political engagement with the Sahel.”

Sveriges militära deltagande i styrkan Minusma i Mali underströks om än i andra termer:

”They welcomed the close cooperation between Sweden and France regarding the Sahel. “

Minusma är en FN-styrka med mandat från FN:s säkerhetsråd att stabilisera läget i Mali. Som vi tidigare kommenterat har Minusma mer blivit en direkt stridande insats med inriktning på upprorsbekämpning. Det understryks av att Storbritannien beslutat att skicka specialstyrkor att ingå i Minusma, och britterna skall utgöra ”spjutspetsen” i styrkan.

Befälhavaren för Minusma, den svenske generallöjtnanten Dennis Gyllensporre, tror att britternas medverkan kommer att vända läget. Minusma har länge kritiserats från olika håll för att inte åstadkomma särskilt mycket, trots att insatsen pågått i flera år.

Om det blir några framgångar återstår att se. Situationen i Mali och hela Sahel är komplex. Det är inte bara jihadister som strider mot regeringen. Det är även ett inbördeskrig där etniska grupper står mot varandra. Därmed blir det svårt att se någon militär lösning. Istället krävs en dialog mellan stridande grupper, vilket framhävs i den FN-resolution 2480 som anger mandatet för Minusma. Det finns även ledande politiker i Mali som önskar få till stånd en dialog, medan man uppfattar att Frankrike hellre ser fortsatt militär insats.

Ledare för militanta grupper har sagt sig vara öppna för fredssamtal med Malis regering, men bara om de utländska trupperna lämnar landet.

Utvecklingen i Mali och hela Sahel-området går mot ökad konfrontation mellan olika grupper. USA som har specialstyrkor i Niger och Mali överväger nu enligt vissa källor att dra bort dem, då knappast några militära framgångar uppnåtts.

Svenska regeringen borde också inta en försiktig hållning och inte låta sig dras med av Frankrike i ett nytt krig utan slut i Sahel.