Konservativa vill kritiskt granska ryska Nord stream 2 , norden.org

De nordiska regeringarna bör kritiskt granska den ryska gasledningen Nord Stream 2 som Ryssland planerar att bygga i Östersjön. Det anser Den konservativa gruppen i Nordiska rådet som vill att gasledningen granskas utifrån miljö-, säkerhets-, försvars-, och utrikespolitiska aspekter…

Det främsta skälet gäller miljön, anser de konservativa, men det som betonades starkast i debatten i plenum var de säkerhetspolitiska aspekterna…

De konservativas förslag fick både stöd och mothugg i salen. Två som sade emot var Erkki Tuomioja (S) och Juho Eerola (Sannf). De såg inga säkerhetspolitiska aspekter med Nord Stream 2.

– Jag tycker att ökat ömsesidigt beroende minskar länders vilja att ta till vapen. Det borde vi stödja i Nordiska rådet, sade Tuomioja. Läs artikel