ÖB:s syn på läget halvvägs in i försvarsbeslutet, forsvarsmakten.se

Halvvägs in i försvarsbeslutet 2015 pratade ÖB Micael Bydén och generaldirektör Peter Sandwall om läget i Försvarsmakten på seminariet som Folk och Försvar arrangerade under fredagen.[…]

Men överbefälhavaren höll också upp ett varningen finger. Utvecklingen av Försvarsmaktens förmågor kommer att avstanna och vika efter 2020 med nuvarande ekonomiska ramar. Ambitionen och viljan att stärka svenskt försvar från politiskt håll finns där. Men för att få en stabilare planering krävs det regeringsbeslut som följer en långsiktig inriktning som medger större flexibilitet och handlingsutrymme.

– För att säkra förmågeutvecklingen under nuvarande försvarsbeslutsperiod har vi hemställt till regeringen om utökade anslag på tre miljarder kronor från och med 2019, ytterligare två miljarder kronor från och med 2020 och fem miljarder från 2021 för att motverka en förmågenedgång och ta ett första steg i en fortsatt utveckling. Men eftersom det formella beskedet om Försvarsmaktens ekonomiska ramar för 2019 dröjer försvårar det avsevärt vårt planeringsläge. […]

Försvarsmakten att senarelägga, nedprioritera och sänka ambitionen i övningar, projekt och investeringar.
– Vi har en stor ryggsäck av inköpsbehov. Läs pressmeddelande