ÖB Micael Bydén vill ha fria händer

Utgivarna

I en artikel på DN Debatt den 2 april skriver ÖB Micael Bydén att han vill ha fria händer att anpassa Försvarsmakten till att vara verksam ”vid fronten” för insatser ”utanför Sveriges gränser”.

Enligt Bydén ska politikerna inte blanda sig i utformningen av ”de kommande militära förmågemålen”.

Som vi tidigare klargjort handlar det om en satsning på utlandsinsatser på bekostnad av det nationella försvaret, där den militära professionen ska styra inom ”sitt” område.

Konkret innebär det att ÖB till och med gått emot det politiskt fastställda målet att bygga två brigader. Det kallar han för att lägga sig i ”detaljer”.

ÖB kräver handlingsfrihet och understryker att militären skall fatta besluten:

”Jag inledde med behov av tydlighet. Mitt militära råd våren 2024 är följande: Arbetsfördela mellan politik och profession.

Nato är en politisk organisation. Sveriges roll som allierad och den gemensamma allianspolitiken med dess strategiska frågor är en uppgift för den politiska nivån och demokratiska processer.

Nato är också en militär allians. Försvarsmakten behöver ha handlingsfrihet såväl med tilldelad ekonomi som i utformning av vår organisation för att i tid kunna möta upp de kommande militära förmågemålen. Ett stelopererat försvarsbeslut som låser oss i detaljer tjänar vare sig nationell eller kollektiv försvarsförmåga väl.”

ÖB talar inte om svenskt territorialförsvar. Vårt territorium skall istället nyttjas för att ta emot värdlandsstöd och vara ” ett allierat basområde för operationer med armé-, marin- och flygstridskrafter”. Svenskt territorium är till för andra länders militära förband som ”försörjs, genomför operationer eller transiteras genom vårt territorium”.

Istället för eget nationellt försvar skall svensk trupp placeras i andra Nato-länder. När han säger att ”försvaret av Sverige börjar vid Natos yttre gräns” låter han likt tidigare överbefälhavare som lika tvärsäkert slagit fast att försvaret av Sverige börjar i Afghanistan och sedan att försvaret av Sverige börjar i Mali.

En sådan självsvåldighet som ÖB här utan tillstymmelse till blygsel visar upp måste man gå emot. Försvaret av Sverige är den uppgift som Försvarsmakten har att lösa. Regering och riksdag har inte varit tydliga om vad försvaret är till för. Peter Hultqvist (S) och Mikael Oscarsson (KD), båda försvarstalesmän för sina partier, reagerade på ÖB:s brev till regeringen i november förra året där han lade fram den här linjen som han upprepar nu, men motståndet är lamt från politikerna.

Det krävs en folklig försvarsopinion för att gå emot självsvåldiga generaler och istället sätta svenskt territorialförsvar främst.