HMS Vinga gör sig redo att röja minor i Natos tjänst, svt.se

En av de första Nato-insatser Sverige kan delta i är att skicka minröjningsfartyg till alliansens stående flottstyrka. […]

Så den här besättningen skulle kunna delta i en Nato-insats?

– Det skulle de absolut kunna göra. Utmaningen är snarare att balansera den uppgiften med allt annat som vi ska göra i marinen. Att fortsätta med vår egen sjöövervakning och säkra vårt eget territorium, utbilda värnpliktiga, växa i Försvarsmakten och andra saker.

Att delta i Natos stående styrkor är dock ett politiskt beslut, och allt eventuellt deltagande måste godkännas av riksdagen.

– Vi har ett uppdrag som säger att vi ska vara redo från halvårsskiftet. I praktiken kan vi åka tidigare än så men just nu ser det snarare ut som 2025 skulle jag gissa, säger Bengt Forsman.

Fartygschefen på HMS Vinga menar att man skulle kunna vara igång med kort varsel.

– För vår del skulle vi kunna göra det väldigt snabbt. Fartyget och besättningen är interoperabel så efter beslut skulle det krävas väldigt kort tid, säger Mathias Hagberg. Läs artikel